MUN maksātājiem ir vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība.

attachment file

 

Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātājiem ir vienkāršota nodokļu nomaksas kārtība. MUN deklarācijas veidlapas būs aizpildāmas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Jaunā deklarācija par 2021.gada gada pirmo ceturksni jāiesniedz laikā no šā gada 1. aprīļa līdz 15.aprīlim.

Iesniedzot deklarāciju par šā gada pirmo ceturksni, mikrouzņēmumiem tajā jānorāda ceturkšņa apgrozījums sadalījumā pa tā mēnešiem, un no tā izrietošo MUN summu EDS aprēķinās automātiski.

Deklarācija jāsniedz tikai par to ceturksni, kurā mikrouzņēmumam ir bijis apgrozījums, kā arī tad, ja apgrozījums bijis tikai vienā vai divos pārskata ceturkšņa mēnešos. Ja apgrozījums nevienā no ceturkšņa mēnešiem nav bijis, deklarācija nav jāsniedz.

Pilnu rakstu skatīt Finanšu ministrijas mājaslapā: https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/mikrouznemumu-nodokla-deklaracijas-kluvusas-vienkarsakas.


iconiconUz aktualitātēm
Kopīgot: