izstrādājis Rīcības plānu Vidzemes reģiona viedās specializācijas tālākai ilgtspējīgai attīstībai 2020.-2022.gadam

attachment file

Aicinu iepazīties ar veikto pētījumu:  “Vietējo un reģionālo inovāciju ekosistēmu atbalsta politikas instrumenti Vidzemes reģiona viedās specializācijas ilgtspējīgai attīstībai Vidzemes reģionā” http://jauna.vidzeme.lv/upload/ecoRIS3/1_15F_VPR_ecoRIS3_Petijums.pdf

Vidzemes plānošanas reģions Interreg Europe programmas projekta EcoRIS3 ietvaros ir izstrādājis Rīcības plānu Vidzemes reģiona viedās specializācijas tālākai ilgtspējīgai attīstībai 2020.-2022.gadam. Plāns balstās uz projekta laikā īstenotām darba grupas sanāksmēm, tematiskajām diskusijām ar uzņēmējiem un atbalsta politikas veidotājiem.

Nereti uzņēmējiem trūkst padoma un zināšanu par to, kā izmantot esošo inovāciju atbalsta sistēmu uzņēmuma izaugsmei, tāpēc piedāvātais rīcības plāns paredz Inovāciju projektu vadītāja atbalstu, kas palīdzēs praktiski īstenot inovāciju izstrādes projektus dažādos to posmos. Tāpat aicinās iesaistīties Inovāciju laboratorijā, kur kopdarba procesā ar pētniekiem un citiem profesionāļiem dzīvā diskusijā, kas tiks profesionāli vadīta, definēs uzņēmējdarbības izaicinājumus, vienlaicīgi meklējot pētniecības sniegtās iespējas.

Plānā iekļautās aktivitātes paredzēts ieviest līdz 2022. gadam.


iconiconUz aktualitātēm
Kopīgot: