Drīzumā: LIAA programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”, atbalsts līdz 600 000 EUR

attachment file

Plānojas LIAA administrējamā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programma “Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un mazie un vidējie uzņēmumi”. Programmas īstenošanas kārtību noteiks attiecīgie MK noteikumi, kuru projekts tika izskatīts MK sēdē 2021. gada 8. janvārī.

Programmas mērķis ir veicināt augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu 3 jomās:

  1. “zaļās” inovācijas;
  2. dzīves līmeni atbalstošas tehnoloģijas;
  3. informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT).

Finansējumam var pieteikties LR reģistrētie komersanti, kas atbilst sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai
un kuriem nav grūtības nonākuša uzņēmuma (GNU) statusa.

Pirmās divas ieplānotās aktivitātes šīs programmas ietvaros:

1. Zaļo inovāciju un IKT ieviešana ražošanā

Atbalsts vienam projektam: 200 000 – 600 000 EUR.

Atbalstāmās darbības:

Maksimālā atbalsta intensitāte: sīkajiem (mikro), mazajiem komersantiem – 55%, vidējiem komersantiem – 45% no attiecināmajām izmaksām.

Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021. gada janvāra beigās – februāra sākumā.

2. Zaļo inovāciju un IKT produktu izstrāde

Atbalsts vienam projektam: 10 000 – 130 000 EUR.

Atbalstāmās darbības:

Maksimālā atbalsta intensitāte:

Projektu pieņemšanu plānots uzsākt 2021. gada aprīlī.


iconiconUz aktualitātēm
Kopīgot: