Atbalsts ienākumu stabilizēšanai noteiktām lopkopības nozarēm

attachment file

Atbalsts ienākumu stabilizēšanai noteiktām lopkopības nozarēm

Šis ir vienreizējs atbalsts ienākumu stabilizēšanai paredzēts atsevišķu lopkopības nozaru lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar piena ražošanu, gaļas liellopu un nobarojamo cūku audzēšanu, bet tikai tajā gadījumā, ja nozares ieņēmumi periodā no 2020. gada aprīļa līdz jūnija mēnesim un gaļas liellopu audzēšanas nozarē arī periodā no 2020.gada jūlija līdz septembra mēnesim samazināsies par 5 % salīdzinājumā ar noteikto atsauces periodu.

Līdz 2020.gada 20.jūlijam visās nozarēs un līdz 2020.gada 20.oktobrim gaļas liellopu audzēšanas nozarē  Zemkopības ministrija noteiks, vai bijuši zaudējumi.

cov_19_slide4-2.png

Par slaucamām govīm

 1. Atbalsts slaucamām govīm, ja no 2020. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam bijušas vismaz 3 slaucamas govis un piens pārdots piena pārstrādātājam.
 2. Ir bijis vismaz 5 % ieņēmumu kritums pret iepriekšējo 3 gadu attiecīgo laika periodu.
 3. Maksājums nav lielāks kā 86 eiro par slaucamu govi.

Par gaļas liellopiem

 1. Atbalsts par gaļas šķirņu vai šādu šķirņu krustojumā iegūtu liellopu un par piena šķirņu vai kombinētās (piena-gaļas) šķirnes vīriešu kārtas liellopu, kas izaudzēts saimniecībā un realizēts 2020.gadā no aprīļa līdz jūnijam vai 2020.gadā no jūlija līdz septembrim.
 2. Realizācijas brīdī liellopa vecums ir sasniedzis vismaz sešus mēnešus, bet nav pārsniedzis 16 mēnešus.
 3. Liellops ir izaudzēts saimniecībā, ja līdz realizācijas dienai tas ir atradies audzētāja saimniecībā vismaz no triju mēnešu vecuma.
 4. Ir bijis vismaz 5 % ieņēmumu kritums pret iepriekšējo 3 gadu attiecīgo laika periodu.
 5. Maksājums 137 eiro par gaļas šķirnes liellopu vai 96 eiro par piena, piena-gaļas šķirnes bulli.

Par cūkām

 1. 2020. gadā no aprīļa līdz jūnijam kautuvei realizētu vai uz kautuvi kaušanai nosūtītu nobarojamu cūku.
 2. Ir bijis vismaz 5 % ieņēmumu kritums pret iepriekšējā gada attiecīgo laika periodu.
 3. Maksājums 22,15 eiro par nobarojamo cūku.

Maksājumi tiks veikti atbilstoši Lauksaimniecības Datu centrā reģistrēto dzīvnieku skaitam. Maksājums tiks veikts par visiem dzīvniekiem, ja nozarē būs konstatētas norādītās grūtības.

Maksimālais atbalsts 100 000 eiro.

Pieteikšanās

Papildus pieteikums lauksaimniekam nav jāsniedz.

Plašāku informāciju var noskaidrot, zvanot uz tālruni 67095000.


iconiconUz aktualitātēm
Kopīgot: